Ünnepi közgyűlés a Kárpátaljai Református Egyházban

Esküt tettek az elöljárók

2023. január 29., 08:17 , 1144. szám

A Kárpátaljai Református Egyházkerület január 28-án a beregszászi református templomban megtartott ünnepi közgyűlésén tett esküt az ötödik alkalommal püspökké választott Zán Fábián Sándor, valamint Danku Gábor, az új főgondnok, Héder János és Nagy Béla lelkészi, valamint világi főjegyzők és az egyházkerület megújult zsinatának tagjai. Az ünnepi eseményen vendégként jelen voltak a Kárpát-medence református egyházkerületeinek püspökei. A magyar államot Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, az ukrán államot pedig Volodimir Csubirko, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke képviselte.

Az ünnepi esemény kezdetén Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke mondta az apostoli köszöntést, majd a BorzsaVári Tehetséggondozó Művészeti és Hagyományőrző civil szervezet, valamint a mezővári hittanos gyerekek kis műsorral köszöntötték a beregszászi templomban megjelenteket.

Isten igéjét Balog Zoltán, a Magyar Református Egyház lelkészi elnöke, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke hirdette Ézsaiás próféta könyvének 41. része alapján. „Térjetek meg, mert elközelített az Isten országa!” – hangsúlyozta, felidézve az egykori kárpátaljai lelkészek által Sztálinnak írt levelet, amelyben felszólították, hogy térjen meg, mert meg fog állni Isten ítélőszéke előtt. „Az akkori családtagok biztosan megkérdezték őket, hogy volt-e értelme emberileg ilyen butaságot csinálni, írni a nagy szovjet birodalom vezetőjének. Azóta már tudjuk, hogy az akkoriak hitéből sarjadt újra itt, Kárpátalján a hit, és bizonyságtételük erőt adott, utat mutatott minden magyar reformátusnak” – hangsúlyozta Balog Zoltán, emlékeztetve: „Megtérés nélkül nincs új élet. De megtérve a hamis utakról lehet építkezni.”

Orosz Zsolt református lelkész, az egyházkerület Választási Bizottságának elnöke ismertette az egyházkerületi választás eredményeit. Elmondta, hogy az egyházkerületi jelölőgyűlések lezárultával mind a négy egyházkerületi vezetői tisztségre két-két jelölt kapta meg a megfelelő számú jelölést. Így az ő nevük került fel a szavazólapokra, amelyeket eljuttattak a szavazati joggal rendelkező 99 gyülekezethez. A mandátumok alapján kiküldött 1 010 szavazólapból 977 érkezett vissza a bizottsághoz. A szavazatok összeszámolását követően megállapították, hogy az egyházkerület lelkészei és presbiterei 618 szavazattal Zán Fábián Sándort ötödik alkalommal választották püspökké, Kacsó Géza 352 szavazatot kapott. Hárman egyiket sem támogatták, négy szavazat pedig érvénytelen volt. Egyházkerületi főgondnokká Danku Gábort választották meg 544 szavazattal, míg Gyurkó Miklós 424 szavazatot kapott, 9 szavazó egyiküket sem támogatta. A lelkészi főjegyzővé újraválasztott Héder Jánost 607-en támogatták, míg Nagy Béla korábbi főgondnokot 687 szavazattal választották világi főjegyzővé.

Géresi Róbert, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke fogadta az esküt Zán Fábián Sándortól, majd a jelen lévő püspökök – Géresi Róbert, Balog Zoltán és Kató Béla mellett Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, Pásztor Dániel, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke, Szenn Péter, a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház püspöke és Bogdán Szabolcs János, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke – megáldották az újraválasztott kárpátaljai püspököt.

Letették az esküt az egyházkerület négy évre megválasztott vezetői: Danku Gábor, Héder János és Nagy Béla, valamint az egyházkerületi zsinat tagjai.

A vendégek közül Gulyás Gergely, Magyarország Miniszterelnökséget vezető minisztere ünnepi beszédében kiemelte: „Ma is a magyar nemzet Kárpátalján élő tagjai vannak a legnehezebb helyzetben a világ magyarságát alkotó közösségek közül. Ezért a magyar kormány elkötelezettsége erősebb, mint bármikor. Segítjük a kárpátaljai magyarságot és Kárpátalját, mindeközben támogatjuk Ukrajnát is. Oroszország a nemzetközi jog alapvető szabályait semmibe véve támadta meg szomszédját, amely hősiesen védekezik. Az agressziót Magyarország elítélte és elítéli” – hangsúlyozta a miniszter, kiemelve, hogy Magyarország élen jár a humanitárius segítségnyújtásban, amelynek értéke a háború kezdete óta meghaladta a 31 milliárd forintot, a magyar karitatív szervezetek eddig 3 500 tonna adományt juttattak el Ukrajnába, több mind 8 milliárd forint értékben. Gulyás Gergely köszönetet mondott a Kárpátaljai Református Egyház közreműködéséért, valamint Kárpátalja kormányzójával és a megyei tanács vezetőjével kialakított korrekt együttműködésért. Kijelentette: „Ennek a korrekt együttműködésnek az értékét növeli, hogy sajnos a kivételek közé tartozik. Magyarország Ukrajna barátja szeretne lenni, de ma ezt a gesztusok egyoldalúsága, szándékos félreértések és a magyar közösség jogait sértő lépések nehezítik.” A miniszter elmondta, hogy egy háborúban álló ország esetében sem helyes, hogy miközben a nemzetközi jogra hivatkozva sérelmezi szuverenitása megsértését, addig figyelmen kívül hagyja a területén élő nemzeti kisebbségeket megillető alapvető jogokat és nemzetközi normákat a nyelvhasználat, az anyanyelvű oktatás és a jelképhasználat területén.

Volodimir Csubirko, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke magyarul köszöntötte az ünnepi közgyűlést, majd anyanyelvén megköszönte Gulyás Gergelynek, hogy egyértelművé tette Magyarország álláspontját, amely körül nálunk nagyon sok a spekuláció, az pedig zavart kelt a Kárpátalján élő emberek körében. Biztosította a jelenlévőket, hogy vidékünkön továbbra is békében fogunk egymás mellett élni, függetlenül attól, hogy egyes politikusok saját merkantilista politikai céljaikat követve teszik, amit tesznek, nem Ukrajna és az itt élők érdekeit veszik figyelembe. Csubirko emlékeztetett arra, hogy ma ukránok és magyarok vállvetve harcolnak, küzdenek együtt a lövészárkokban, és adják életüket a szabadságért, a demokráciáért. „Nem szabad semmilyen provokációnak felülnünk, mert mi, akik Istenben hiszünk, egyedül Isten szavában bízhatunk. Mentsük meg Ukrajnát!” – szólította fel a jelenlévőket a Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke.

Köszöntötte még a megválasztott püspököt és zsinatot Serge Fornerod református lelkész, a Svájci Református Egyház külügyi vezetője, az Egyházak Világtanácsa Központi Bizottságának tagja. Az ünnepi esemény Zán Fábián Sándor püspök zárszavával ért véget.  

Badó Zsolt